Se alla

Motion Bredband i kommunala bostadsbolaget

Torsdag 29 december 2016

Bredband i det kommunala bostadsbolaget

Det har under flera år påtalats om hur viktigt det är att alla får tillgång till bredband. Nu senast kunde vi höra av Sveriges statsminister i sitt jultal, tala om hur viktigt detta är. I Ockelbo har kommunalrådet vid flera tillfällen påtalat vikten av att fibernätet byggs ut.

Då kan det tyckas konstigt att man inte ger ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget i kommunen om att dess hyresgäster skall kunna få samma förutsättning som övriga i kommunen, som nu ges möjligheten till uppkoppling.

Vid förfrågan till Ockelbogårdars VD har det framkommit att man inte kommer göra någonting åt detta, förrän en renovering av respektive bostadsområde sker. Renovering av vissa områden kommer inte att ta sin början förrän tidigast 2024. Det måste finnas möjlighet för bostadsbolaget att göra detta tidigare i befintliga fastigheter. I vissa områden har utbyggnad av bredband gjorts.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:

Att Ockelbo kommun ger det kommunala bostadsbolaget (Ockelbogårdar) ägardirektiv om att samtliga befintliga hyresfastigheter snarast skall förses med bredband och att hyresgästerna ges möjlighet till anslutning.

Bo Stenbeck
Stig Mörtman
Liberalerna i Ockelbo